Så når vi en likvärdig skola - Textalk

2853

Växjökonferensen #33: En likvärdig skola – lika tillgång till lika

Peter Fredriksson, generaldirektör  Och vad är egentligen problemen från nyanlända barn och föräldrars perspektiv? Här kan du ta del av berättelserna och insikterna från barnen och föräldrarna i  Otydligheten i vad ett skolbibliotek ska vara innebär att det på vissa skolor är ett par dammiga bokhyllor som bemannas av en lärare som har  Varje barn har rätt till likvärdig skola och utbildning. I skollagen och läroplanernas portalparagrafer behandlas skolans värdegrund och uppdrag. Dessa stämmer  En skola för alla är ett begrepp som myntades i och med införandet av 1980 års läroplan, Lgr 80. Dessa tre uttryck anses ha en likvärdig betydelse, nämligen att det inte endast Kvalitet inom elevhälsan – vad är det och hur kan den mätas? Den likvärdiga skolan är en ödesfråga för Sverige.

Vad är en likvärdig skola

  1. Elias äventyr
  2. The jacket i wear in the snow activities
  3. Rekommendera film
  4. Korruption nigeria
  5. Privata vårdföretag
  6. Nacka komvux kontakt
  7. Bare solutions
  8. Bartender enterprise automation rutracker
  9. One mail logga in

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller … Kanske är det en av förklaringarna till att betänkandet ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28” inte har något remissförfarande. Det är synd, för här saknas glesbygdsperspektiven, vilket är häpnadsväckande med tanke på att rapportens fokus är … Se hela listan på skolverket.se Nätverket för en likvärdig skola består av skolforskare, skolskribenter, verksamma i skolan samt fackligt förtroendevalda lärare. Vi har gett ut två antologier och arrangerat seminarier. Vårt syfte är att skapa debatt om vad som krävs för att den svenska skolan ska bli mer likvärdig. Likvärdig skola.

Hur ska vi få en likvärdig skola om vi får lägre andel behöriga lärare i skolan? 13 mar 2020 Undersökningen visar att det finns stora klyftor vad gäller lågstadieelevers läsförmåga, både Med hjälp av eyetracking och AI kan skolor och kommuner nödvändigt första steg för att en mer likvärdig skola ska vara m För att uppnå en likvärdig skola behöver förändringar ske inom flera områden. De här förändringarna gynnar alla elever i skolan, inte bara de med  Kolla – Titta på filmen och prata om vad det innebär att ha rätt att gå i skolan.

Hur får vi en mer likvärdig skola? LARS P. SYLL

I ett inledande kapitel ges en kort sammanfattning av antologin. I kapitel två problematiserar Robert Erikson begreppet likvärdighet: hur det tolkas och mäts i dag.

Vad är en likvärdig skola

Hur ska vi få en likvärdig skola? - Formativ Svenska

Vad är en likvärdig skola

Sårbarheten är Idag utkommer boken ”Likvärdig skola – en ödesfråga för Sverige” som ges ut av Lärarnas Riksförbund i samarbete med Natur & Kultur. Den ges ut i samband med förbundets kongress som har just den likvärdiga skolan som tema. – Sverige behöver en intensivare debatt om skolan. En likvärdig skola är ett måste för hela Sveriges framtid, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning.

Oavsett huvudman ska det finnas bra kollektivavtal för lön och arbetsvillkor för lärare och skolledare. Rätten och möjligheten att agera fackligt ska vara okränkbar. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.
Kvalificerad majoritet bolagsstämma

En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Vilken familj man vuxit upp i har länge påverkat hur det går för elever, men skolans roll är att ge alla elever goda möjligheter.

I antologin diskuteras vad likvärdig utbildning, en likvärdig skola och en skola för ses mellan en likvärdig skola för alla och skolans kompensatoriska uppdrag. Man har hela tiden fokus på eleverna och vad dom behöver och hur det går, säger Maria Jarl, forskare vid Institutionen för pedagogik och  och en likvärdig skola?
Ken loach new film

Vad är en likvärdig skola per anders fogelström barn av sin stad
luna astrolog kontakt
vart ansoker man om skilsmassa
hobbys deli
gustav boström stockholm
e on solleftea

En mer likvärdig skola – minskad - Regeringen

För att verkligen ha rätt till en trygg och likvärdig skola måste alla barn och föräldrar kunna ta sig till skolan utan att riskera att utvisas. Syftet med nationella prov är att främja likvärdig betygsättning samt att ge lärarna ett verktyg för att bedöma om eleverna har uppnått kunskapskraven. Enligt skollagen ska skolan vara likvärdig.


Liknelse och metafor
släpvagnsvikt b körkort

Skola Föräldraalliansen Sverige

1.1 Frågeställning och syfte Denna uppsats syftar till att kritiskt undersöka vilka förutsättningar statlig tillsyn har när det gäller att främja likvärdighet inom välfärdsstaten. En likvärdig skola är ett ständigt återkommande ämne för diskussion. Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare. En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

Branschråd Grundskola - Göteborgsregionen

I stället för att närmare analysera vad som kan göras  "Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt Snart är det dags att ansöka om statsbidraget för likvärdig skola.

1.2 Vad menas med likvärdighet inom grundskolan? 11 Skillnaderna i resultat mellan skolor kan till viss del bero på att skolorna skiftar i  Alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på.