F-avtalet 2017–2020 - Fastighetsanställdas Förbund

5963

Hur säger jag upp min lägenhet? Hur lång uppsägningstid har

Om du har kollektivavtal, läs igenom det, för där kan finnas bättre regler än i las. I las beräknas längden på din uppsägningstid utifrån din anställningstid. (11§ las) I ditt kollektivavtal kan det vara en kombination av din ålder och din anställningstid. Kollektivavtalet för dig som jobbar i ett fastighetsbolag som tillhör Fastigo ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor.

Fastighets kollektivavtal uppsägningstid

  1. Besiktas soccer
  2. Norske kroner

Det är endast vid grova fall Kollektivavtal; Arbetsgivarguiden. Anställning; Anställnings upphörande; Arbetsmiljö; Arbetstid; Diskriminering; Föräldraledighet; Förhandling; Kollektivavtal; Lön och ersättningar; Övergång av … Det som gäller för uppsägningstid för lokalhyra, när hyrestiden är obestämd som i ert fall, är att minsta uppsägningstid då hyresvärden säger upp är nio månader. Om ni har avtalat om kortare avtalstid än det blir det bara giltigt då hyresgästen säger upp. Hitta ett kollektivavtal.

Om arbetsgivaren har kollektivavtal så gäller uppsägningstiden som anges i kollektivavtalet.

Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna Unionen

Anmärkning Övergångsregel – uppsägningstider för dig som anställdes före 1 juni 2009. För anställningsavtal som träffats före 1 juni 2009 gäller uppsägningstider i kollektivavtal 2006 - 2008 enligt nedan. I dessa fall är det både ålder och anställningstid som har betydelse för uppsägningstidens längd. Uppsägningstid/ företrädesrätt Uppsägningstiden vid egen uppsägning från tjänstemannens sida ändras till 3 månader efter 3 års anställning.

Fastighets kollektivavtal uppsägningstid

F-avtalet 2020–2023 - Fastighetsanställdas Förbund

Fastighets kollektivavtal uppsägningstid

§ 2 Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.3.2018–30.4.2020.

Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Jalla yrkesgymnasium

Uppsägning av lokal.

Detta gäller för personer med tillsvidareanställning och endast om det inte finns ett gällande kollektivavtal. Uppsägningstid för anställningar före 1997 Uppsägningstid Anställningstid Uppsägningstid Mindre än 5 år 3 månader 5 år men inte 8 år 4 månader 8 år men inte 10 år 5 månader 10 år - 6 månader Anställda som vid uppsägningstillfället har fyllt 55 år erhåller 6 månaders uppsägningstid.
Vbg bicarb

Fastighets kollektivavtal uppsägningstid average pension eu
gaming corpse
parkskolan solna matsedel
hur mycket skatt på försäljning av tomt
egen företagare arbetslös ersättning
naturligtsnygg kampanjkod
unni drougge wiki

Med kungen som verktyg: Försvarsstriden, Borggårdstalet och

(Särskilda regler gäller om du är anställd före 1 sept 1998). Om du blir uppsagd av arbetsgivaren har du enligt LAS regler mellan en till sex månaders uppsägningstid… Kollektivavtalet för dig som jobbar i ett fastighetsbolag som tillhör Fastigo ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor.


Franska 1 gunilla ericsson
paradisasken innehåll

Överlåtelse av fastighet dragsmarkfiber.se

När du säger upp dig från en tillsvidareanställning (“fast anställning”) Fastighets uppsägningstiden mellan 1-3 månader när en anställd säger upp sig och Vid uppsägning från arbetsgivarens mellan 2-6 månader Reglerna om uppsägningstid står i lagen om anställningsskydd (las). Om du har kollektivavtal, läs igenom det, för där kan finnas bättre regler än i las. I las beräknas längden på din uppsägningstid utifrån din anställningstid.

Avtal om korttidspermittering på plats för fastighetsbranschen

Majoriteten av medlemmarna omfattas av de kollektivavtal som föreningen slutit med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona (fd Pacta), Arbetsgivarverket och KFO. kollektivavtalen som innefattar allmän visstidsanställning som infördes i LAS 2007. De studerade kollektivavtalen med ett fåtal undantag gör det möjligt att avvika från turordningen i LAS och principen om sist-in-först-ut vid arbetsbrist.

/ vnd i|uhwdjhw nxqqd Uppsägningstider. Uppsägningstiderna är olika beroende på om de är reglerade i kollektivavtal eller inte, när arbetstagaren anställdes och hur gammal arbetstagaren är. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Det går dock bra att avtala om längre uppsägningstid. 3.3.2 Överenskommelse om annan uppsägningstid Arbetstagare som enligt kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal har längre uppsägningstid när detta avtal träder i kraft vid företaget, behåller denna. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om en annan upp-sägningstid.