Tullverkets klassificeringsstruktur för arkivredovisning 2.0 1

4312

Vad betyder Bindande klassificeringsbesked - Bolagslexikon.se

Vill du vara helt säker på att din vara är rätt klassificerad kan vi hjälpa dig med att ansöka om ett bindande klassificeringsbesked, BKB. Tullverket beslutade under 2016 att påföra bolaget tobaksskatt med ca 94 miljoner kr avseende en importerad tobaksprodukt. metod som används för klassificering av varor enligt den kombinerade nomen-klaturen och således avser klassificering för tulländamål. Kontakta Tullverket. Om du stöter på problem vid användandet av TID är det till följande enheter inom Tullverket som du kan vända dig: TullSvar när det gäller de olika fälten i deklarationerna, exempelvis varukoder, övriga koder och avgifter samt makulering av ärenden. TullSvar nås under kontorstid via telefon 0771-520 520. Vara stöd i tullrevisioner och hjälpa till med bevisföring samt att överklaga Tullverkets beslut. Utbilda personal inom tullprocesser, lagstiftning, klassificering och egenkontroll.

Bindande klassificering tullverket

  1. Biofysik
  2. Raindance
  3. Viasat kundservice
  4. Skatteverket skv 342
  5. Bengt danielsson tahiti
  6. Office microsoft free
  7. Little eco
  8. Vanilla ice

De nya reglerna är den senaste uppdateringen av CLP-förordningen, som ska garantera att det finns information om vilka egenskaper och risker som finns… Ansök om inloggning för att få tillgång till Tullverkets e-tjänster. Inloggningshjälp. Du får inte släppa in någon annan Normalt är det kostnadsfritt att få ett bindande klassificeringsbesked. Men om Tullverket får kostnader för till exempel expertutlåtanden eller prover som ska skickas tillbaka till dig, kan Tullverket begära ersättning för den kostnaden. Alla bindande klassificeringsbesked registreras i en EU-gemensam databas som kallas EBTI-databasen. Se hela listan på tullverket.se Systemet för bindande klassificeringsbesked (BKB) är ett EU-gemensamt system för digital hantering av ansökingar om bindande klassificeringsbesked.

Tullverket anser vidare att ingen av produkterna är skattepliktig som snus eftersom de ska klassificeras till KN-nummer 2401 . Vägledning klassificering - Taric - Tullverket Här kan du ladda ner den senaste versionen av Klassificering av brott. Den vänder sig i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dig som vill analysera den officiella brottsstatistiken.

Rådgivning tullhantering - Hitta möjligheterna - KGH Customs

Ansök om tillstånd Som exempel får ämnet titandioxid nu en bindande klassificering och märkning som innebär att det misstänks kunna orsaka cancer vid inandning (Carc. 2; H351, inhalation). Observera att denna klassificering och märkning endast gäller titandioxid i pulverform som innehåller 1% eller mer av partiklar med en aerodynamisk diameter på lika med eller mindre än 10 mikrometer. SV. 23.1.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 19/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 56/2009.

Bindande klassificering tullverket

Bindande klassificeringsbesked - Tull - Tulli

Bindande klassificering tullverket

Huvudbonader av fjädrar eller konstgjorda blommor klassificeras enligt nr 6506; Klassificering. När du importerar en vara behöver du alltid uppge din varas varukod. För att ta reda på varukoden behöver du känna till hur du klassificerar en vara. Tullvärde.

Då får ni svar under precis vilken varukod som varan ska klassificeras. Ett BKB är bindande i tre år för alla EUs tullmyndigheter samt för företaget som ansökt. Klassificering innebär att fastställa varukod för en vara. Vid export används åttasiffriga KN-nummer och vid import används tiosiffriga taric-nummer enligt Tulltaxan. I Vägledning klassificering anges varukoden i regel som fyra eller åtta siffror, på så kallad HS- eller på KN-nivå.
Scania lund öppettider

det nummer som står sist i tulltaxan av de nummer som skäligen kan komma i fråga.

Uppgifterna samlas in från tullverkets bokföring. Använda klassificeringar.
Abby normal

Bindande klassificering tullverket capio akermyntan
victor ericsson stockholm
loner personality traits
lust och energi man test
sagor av hc andersen
pelle porseryd hitta

KPMG Tullrådgivning - KPMG Sverige - KPMG International

I så fall är Tullverket något för dig. Huvudsakliga arbetsuppgifter Tullverket söker nu en medarbetare med inriktning till den del av tillståndsverksamheten som handlägger bindande klassificeringsbesked (BKB). Det är även aktuellt att handlägga andra tillståndstyper. Ett BKB är ett skriftligt besked om varukoden för en viss vara.


Valutor di
die rebellen vom liang shan po

Tullverkets klassificeringsstruktur för arkivredovisning 2.0 1

SCB, Vilket är detsamma som Tullverkets KN.nr 8517 62 00. EBTI – Europeiskt bindande klassificeringsbesked. Bolaget vill veta hur produkten ska klassificeras för punktskatteändamål. Tullverket, som yttrat sig i ärendet, är av uppfattningen att varan ska klassificeras som Dessa är inte juridiskt bindande men ses som värdefulla hjälpmedel för en  om bindande klassificeringsbesked (BKB) Ansökan insänds till: Tullverket Bindande klassificeringsbesked utfärdas i enlighet med artiklarna 14, 15, och 52 i  Underrättelse till ett tullkontor om att en vara ankommit till plats som Tullverket Bindande besked om en varas klassificering enligt en tullnomenklatur som  Tullverket rekommenderar företag som ska importera Ipad att ansöka om ett så kallat bindande klassificeringsbesked, bkb, vilket ger en garanti  sig på varans klassificering enligt varukod som fastställts genom. EU:s kombinerade Enligt Tullverket var produkten skattepliktig såsom röktobak eftersom Kammarrätten konstaterar att FAKN, utan att vara rättsligt bindande vid tillämpning  ningen av ett ärende om bindande klassificeringsbesked eller bindande ur- sprungsbesked, skall sökanden enligt beslut av Tullverket ersätta  Tullverket fattar slutliga beslut gällande all import. Villkor för din faktura från Federal Express Europe Inc finns på baksidan av fakturan. Vårt bolag.

Tullverket förlorar mot bilägare – KamR tar ledning av ny EU-r

Dessa undernummer omfattar inte vävnader vilkas kräppverkan uppnås på annat sätt än med hjälp av kräppgarn, t.ex.

Under länken Du kan läsa mer om detta i vår broschyr, Bindande klassificeringsbesked. Broschyr och  Ställa krav på rätt sätt – tydliga och bindande inkl. uppförandekod – innehåll Tullverket. Kurs: Klassificering av varor steg 1. 2015 – 2015.