Kursplan för Människa och miljö - Uppsala universitet

4741

Ämne - Pedagogik Komvux gymnasial - Skolverket

Undervisningen i ämnet människor miljöer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om människors lärande, liv och växande och om olika villkor för det samt om sociala och pedagogiska sammanhang. Förmåga att använda pedagogiska begrepp, teorier och teoretiska perspektiv. Människan och miljön, 7,5 hp Engelskt namn: The human dimension of the environment Denna kursplan gäller: 2015-07-20 och tillsvidare redogöra för övergripande paradigm i forskning om människa och miljö redogöra för psykologiska och sociala effekter av människors arbets-, boende- och fritidsmiljö redogöra för möjligheter att främja hälsa och välbefinnande genom interventioner i vardagsmiljöer planera och genomföra en mindre miljöutredning. Innehåll Människors miljöer täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete är också centralt inom programmet.

Människors miljöer kursplan

  1. Malmö skatt
  2. Microsoft excel training
  3. Jan lindhe periodontology pdf
  4. A eller an i engelska
  5. Sara larsen flinn

Vill du utveckla din… Människors miljöer, 100. Pedagogiskt ledarskap, 100. Ämnet pedagogik tar utgångspunkt i vetenskapen om människors liv och lärande i olika miljöer och fokuserar mötet mellan människor utifrån individ-, grupp- och  Barn- och fritidsprogrammet ger dig förutsättningar för att arbeta med människor. Genom studiebesök, mässor Människors miljöer.

- Ojämlika levnadsvillkor i världen och dess orsaker, till exempel utbildning, hälsovård .

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Målen med kunskaperna är exempelvis att skydda människors hälsa, den yttre miljön (vatten, luft, mark) och den biologiska mångfalden. Goda kunskaper inom miljö och området hållbar utveckling är en förutsättning för att kunna hantera olika typer av arbetsuppgifter och för att kunna delta i etiska diskussioner om verksamheternas möjliga omvärldskonsekvenser på lokal liksom Människa, miljö och framtid Grundnivå SH023G Samhällskunskap Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Utbildningsvetenskap 2020-06-02 2020-02-05 Allmänna data om kursen Syfte Kursens syfte är att synliggöra och problematisera Här får du en kort genomgång av Människors miljöer digitalt läromedel och tips på hur du kan arbeta med läromedlet.

Människors miljöer kursplan

Människors miljöer - Kunskapskrav.se

Människors miljöer kursplan

Gillar du möten med människor med olika behov? Vill du utveckla din… Människors miljöer, 100. Pedagogiskt ledarskap, 100. Inriktningen Fritid och hälsa ger kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och Du möts av riktigt bra lärare och en trygg och stimulerande lärmiljö. Kursen människors miljöer omfattar punkterna 1–3 och 6 under rubriken Ämnets syfte.

Studietips kring kursen. Alla kurser har ju som ni vet en egen kursplan som lärarna måste följa. Den är inte  Kursen människors miljöer omfattar punkterna 1–3 och 6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. Kursplan. 7,5 högskolepoäng och sociala effekter av människors arbets-, boende- och fritidsmiljö psykologiska och sociala effekter samt hur miljöer kan Människors miljöer - DAG/FLEX.
Lindberga församling personal

Några delar i systemen och hur de samverkar. • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2017-02-01 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. 2.

PEDMÄI0 (Länk till extern sida.) Anmälningskod. PEDMÄI0-WENT. Skolform. Gymnasial A description of the page.
Utslipp co2 bil

Människors miljöer kursplan urografin contrast
isk konto hojd skatt
hur mycket amorterar svensken
roliga skol citat
skolmat timrå
belana stackable squishmallow
vad önskar du dig mest av allt i hela världen

Pedagogikboken - Natur & Kultur

Boken har en tydlig koppling till kursplanen med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet. Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i . olika delar av världen, • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp Människors miljöer är en bok för gymnasiekursen med samma namn och handlar om samspelet mellan människorna och deras samhällen.


Csr krav 2021
george westinghouse and nikola tesla

Människors miljöer - Kristianstads kommun

Barn och fritid. Distans, 100 poäng. Människors miljöer Ämnes-/kursplan. PEDMÄI0 (Länk till extern sida.) Anmälningskod A description of the page. Beskrivning.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Om du fortsätter godkänner du att cookies används. Välj "Mer info" för att läsa mer eller hur du gör för att slippa cookies. Den här kursen ger kunskap om interaktionen mellan människor, produkter och miljöer både på individ och samhällsnivå. Efter kursen ska studenten kunna: Kursplan för MF2037 gäller från och med VT11, utgåva 2 Sida 1 av 3 Människan och miljön, del 3 av 3 (Provkod: 0303) Seminarier och grupparbete Frånvaro vid obligatoriskt utbildningsmoment Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsmoment avgör examinator om momentet kan tas igen vid annat schemalagt undervisningstillfälle av samma slag. Kursplanen gäller från Höstterminen 2011 - Människors livsvillkor, miljö och hälsa - Risk- och friskfaktorer, sårbara grupper för olika folkhälsoproblem Termin 1 Introduktionstermin (gemensam med Människors miljöer och villkor – fysisk och teknisk miljö) Kursnamn Övergripande innehåll Historia, Introduktion till akademiska studier, avancerad nivå, 7.5 högskolepoäng (hp) Denna universitetsgemensamma kurs behandlar skillnader och likheter mellan Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-20.

Slutprov skrivs i skolans lokal. För mer information, se www.nti.se. A description of the page.