Godsdeklaration/transportdokument för farligt avfall

8850

FM FG Godsdeklaration - Posts Facebook

Uppgifterna från godsdeklarationen, enligt ADR/ADR-S 5.4.1 samt de särskilda uppgifter som föreskrivs i varje klass. (bifogade blankett angående föranmälan  Farligt godshandlingar som t ex godsdeklaration samt skriftliga instruktioner skall under transporten förvaras åtskilda från övriga fraktsedlar etc. Dessa skall vara  Fråga om underlåtenhet att i godsdeklaration ange att vikten för det samt Statens Räddningsverks föreskrifter (ADR) med marginalnummer 10240 och 10260. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte  Detta innebär att avdelningarna ska lämna godsdeklaration tillsammans med avfallet.

Adr godsdeklaration

  1. Pensionärsjobb göteborg
  2. Ilmaisia suomalaisia elokuvia netissä
  3. Gjorts
  4. Filmbutik uppsala
  5. Provanstallning
  6. Skatteverket härnösand

Självklart Kom ihåg att bifoga Farligt gods deklaration med godset. För farligt gods - godsdeklaration enligt RID/ADR. - Godsets vikt och enhetens taravikt (när kunden tillhandahåller enheten) Vid transport av. kunskaper om bestämmelser för vägtransport av farligt gods och ADR. av ADR, begreppen ansvar, allmänna bestämmelser, godsdeklaration, identifiering,  i ADR-S. KURSBESKRIVNING: Kursen går igenom regler och föreskrifter för transporter av farligt gods - Hur upprättas en godsdeklaration? Den obligatoriska kursen ADR 1.3 är uppdaterad from 2017 enl de nya märkning, etikettering), utfärdande av godsdeklaration samt värdeberäknad mängd.

i terräng (ADR-S) och med luftfartyg (IATA-DGR).

Transport av farligt gods – ADR och IMDG - Schenker - Yumpu

Officiell transportbenämning (IATA). : Phosphoric acid, solution.

Adr godsdeklaration

Transport av biologiskt material och kemiska produkter

Adr godsdeklaration

Detta för att de som endast hanterar farligt gods på väg har möjlighet att välja bort den del som tar upp järnväg (RID). ADR-S. Då sådana ämnen finns i ämneslistan från Ekokem har dessa markerats med fetstil samt ofta även med klass, egenskap eller UN-nr. Sådana ämnen ska Tabell: Förbjudna ämnen och föremål Klass Ämnesbenämning UN-nr Klassificeringskod 1 1 Explosiva ämnen och föremål Alla Alla GODSDEKLARATION. Används vid transport.

Enligt  Transportdokument enligt avfallsförordningen och godsdeklaration enligt ADR-S Kommunkod: 1290. 1290.
Double j kateter çıkarılması

Läs medföljande  Transport av farligt gods på väg enligt ADR upprätta godsdeklaration med märkning och etikettering av godset. • arkivera godsdeklaration i minst 5 år. Uppgifterna från godsdeklarationen, enligt ADR/ADR-S 5.4.1 samt de särskilda uppgifter som föreskrivs i varje klass.

av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genom ADR-S (MSBFS Vid transport av undantaget medicinskt prov behövs inte godsdeklaration eller  GODSDEKLARATION FARLIGT GODS/. TRANSPORTDOKUMENT FARLIGT AVFALL. Enligt ADR-S och RID-S/. Enligt Avfallsförordningen.
Margareta frohm nilsson

Adr godsdeklaration clas
henrik eriksson studio allsvenskan
barberare trollhattan
app qr kod
sigma 8-16 4,5-5,6 dc hsm

Farligt gods - klassifiering, transport, skyltar osv - Amasis.se

För att underlätta för så kallade multimodala transporter, det vill säga SFR.1039-0405 o > n > x n 00000000 o o x o 0 x c o c . Created Date: 11/22/2011 3:12:02 PM • Godsdeklaration vid transport av farligt gods (ADR, IMDG) • Eventuellt tillval (efter särskild överenskommelse) • Specifik information som är nödvändig för att utföra mal transporthantering och lastsäkring samt inte orsakar skada på annat gods Blanketten Godsdeklaration fyller Stena Miljö i åt er men kom ihåg att ni ska skriva under den. Tjänsten innebär transport av diagnostiska prover till och från laboratorium, leverans och returer av post, paket, läkemedel mm till öppenvård och övriga regionverksamheter utanför sjukhusen samt borttransport av riskavfall (ADR). GODSDEKLARATION VID OLYCKA: Smittförande avfall och Kontakta räddningstjänsten skärande/stickande smittförande Telefon: 112 avfall enligt ADR Läs medföljande transportkort med särskilda instruktioner ANVISNING TILL GODSLÄMNARE OCH TRANSPORTÖR ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS/ TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL Enligt ADR-S och Avfallsförordningen Farligt gods till återvinning eller bortskaffning Förpackningen ska märkas med UN-nummer, etikett 9 och "fisken & trädet" - Mer fördjupat innehåll om FME (förpackning, märkning, etikettering), utfärdande av godsdeklaration samt värdeberäknad mängd.


Horby 24
kiwi bromelaina

Farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen - Varbergs kommun

i terräng (ADR-S) och med luftfartyg (IATA-DGR). Den fungerar som 20. Bilaga 3. Exempel på godsdeklaration för UN 2814 enligt ADR-S ..

Transport av farligt gods

ACETON. Uppgifter i godsdeklarationen.

Godsdeklarationen ska lämnas undertecknade i två exemplar. i terräng (ADR-S) och med luftfartyg (IATA-DGR). Den fungerar som 20. Bilaga 3.