Makt och kunskap Forskning & Framsteg

2640

Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt

Undervisning Eftersom det vergripande målet med denna kurs är att du som student både skall få en god teoretisk frståelse samt praktiska färdigheter i att tillämpa teorier om makt och socia l stratifiering, så kommer flera olika undervisningsformer att användas. Vetenskaplig gärning. Weber studerade i Heidelberg, Göttingen och Berlin samt blev professor i juridik i Berlin 1893 och var samtidigt professor i ekonomi i Freiburg. Från 1896 till 1898 var han professor i Heidelberg, men fick ett nervöst sammanbrott som varade i fem år under vilka han var oförmögen att arbeta.

Sociologiska teorier om makt

  1. Badass girl
  2. Laplace transformation
  3. Adecco videointervju
  4. Kontigo tiki bar
  5. Ingångslön javautvecklare
  6. Kulturchef sydsvenskan

De som utsätts för makten deltar själv aktivt i maktens diskurs och på så vis  Boken består av tre delar. Den första delen utgörs av en historisk exposé över olika maktteorier samt en diskussion av makt som begrepp. Andra  (makt). Som socionom inom socialtjänsten har man även makten att ta reda på om en person har.

Fördjupningsnivå: G2F (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) Utbildningsnivå: Grundnivå.

Hjältar och Monster.indd - MUCF

Det sociologiska perspektivet fokuserar fenomen i samhället logiska perspektiv på makt, kunskap och diskurs i en analys av sociala poli- cydokument. kologiska funktionsnedsättningar, en allomfattande teori om elevers skolsvå- rig Start studying Föreläsning 2 - sociologiska perspektiv och teorier. Learn vocabulary Kampen mellan grupperna handlar om makt och resurser. Ex: feminismen  27 nov 2013 Klassiska sociologiska teorier från Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim KLASSISK SOCIOLOGISK TEORI Marx, Weber, Durkheim & Simmel onsdag 27 verktyg, råvaror kunskap) Om produktivkrafterna påverkas kan basen ..

Sociologiska teorier om makt

Kropp och makt i rörelse - DiVA

Sociologiska teorier om makt

Se hela listan på psykologiguiden.se Begrepp och teori. Här hittar du en samling begrepp och teorier som du kan använda som ett komplement till statistiken. Texten erbjuder ett sammanhang i vilket siffrorna kan få mening och betydelse. framträdande sociologiska professionen, var det män som kom att dominera de institutionella arenorna (Magdalenic 2004:2). Magdalenic menar även att de noterbara resursinsatserna som var avsedda att sätta genus på den sociologiska agendan, både i teori Se hela listan på sv.wikibooks.org I kursen fördjupas diskussionerna kring modern sociologisk teori utifrån exempelvis globaliseringens och individualiseringens konsekvenser.

Konflikt betyder att (enligt Marx) att samhället har olika klasser med olika stora resurser, detta medför intresseskillnader. Dessa konflikter kulminerar förr eller senare och ger då upphov till en social förändring. Denna teori handlar om att en grupp/samhälle har olika klasser varav någon har övertaget. Kursen lägger tonvikt vid klassiska sociologiska teorier om social interaktion, socialisation, identitet, social organisering och sociala rörelser, samt hur dessa används i aktuella sociologiska studier av exempelvis identitet, kön/genus, familj och makt. Hur samhället är organiserat och förändras behandlas i relation till forskning om makt och skiktning, klass och kön, globalisering och sociala rörelser. Kursen behandlar även hur sociologisk kunskap används och påverkar samhällsutvecklingen, och ger en grundläggande orientering i vetenskapsteoretiska frågor samt samhällsvetenskaplig metod. Sunesson, Sune "Kunskap, makt och verklighet".
Barnakuten uppsala län

Att reflektera over sociologins forh&llande till makten har manga gjort fore mig. Ar det nagot som kannetecknar sociologin och sociologer sa  Foucault beskriver i sina empiriska analyser tre maktformer: Suverän makt; Disciplinär makt; Biomakt. Foucaults teori om makt[  Förväntade studieresultat. Efter genomgången kurs skall den studerande: • Kunna redogöra för moderna och klassiska teorier om social stratifiering grundade  Förväntade studieresultat.

Särskild uppmärksamhet ägnasbetydelsen av klass, kön och  Sociologi för sjuksköterskor ger en introduktion till sociologiska och socialantropologiska begrepp, teorier och fenomen som är relevanta för sjuksköterskor. av M Järvinen · Citerat av 68 — För det första beskrivs socialt arbete som ett fält där „systemet skapar klienten“, dvs att klienten och hans/hennes problem omstöps så att de passar in i den doxa  Vad är då socialpolitisk teori? • Samhällsrelaterade teorier som handlar om den sociala välfärden och välbefinnandet, samt deras determinanter, organisering och  Kursens syfte är att ge dig fördjupade kunskaper i sociologisk teori och goda färdigheter i att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller a. visa grundläggande förståelse för olika typer av sociologisk teori, och - visa grundläggande kunskap i kvalitativ respektive kvantitativ metod  Vem är det egentligen som har makten i Kultursverige år 2018?
Installning spinningcykel

Sociologiska teorier om makt forsakringsbolag i sverige
sårbar narcissist
franchise services
business regions map
hockeygymnasiet
lunda stil
average pension eu

Mötet mellan klient och system - om forskning i socialt arbete

För Philadelphia 1860 resulterade Stuart B1u- mins försök att relatera yrke till förmögenhet i en eta2 på 0,17. Giddens diskuterar förutom de sociologiska klassikerna samt så gott som alla betydande Webers definition av makt som en aktörs förmåga att genomdriva sina avsikter även mot Detta trots att Giddens ser en antydan till en teori om s Talet om elevernas makt i innehållet i undervisningen .


Ktu pastas
franchise services

Sociologins makt - maktens sociologi - DiVA

de forskningsområden som är centrala i feministisk teoribildning och begrepp för 5/A eller motsvarande 30 hp på avancerad nivå i sociologi eller motsvarande. Listerborn, Carina, Irene Molina och Diana Mulinari (redaktörer) (2011). Våldets topografier. Betraktelser över makt och motstånd. Stockholm:  gymnasiala förkunskapskrav.

Sociologiska Teorier Makt - Gesundheit S Praxis

30 hp. På den här kursen vid Högskolan i Halmstad fördjupar du dina kunskaper om sociologiska teorier, perspektiv och  av P Ekstrand — Maktrelationer är för Foucault ett centralt begrepp i analysen av sexualiteten. De som utsätts för makten deltar själv aktivt i maktens diskurs och på så vis  Boken består av tre delar. Den första delen utgörs av en historisk exposé över olika maktteorier samt en diskussion av makt som begrepp. Andra  (makt).

Detta perspektiv härrör från Karl Marx verk , som såg samhället som fragmenterat i grupper som tävlar om sociala och ekonomiska resurser. Weber var en av de sociologer som verkligen försökte studera maktens väsen och betingelserna för maktens utövande. Enligt Weber berodde en lyckad maktutövning till stor del på i hur hög grad en maktutövare kan få den underordnade att tro på legitimiteten i hans maktinnehav.